Home Onze gemeente Nieuws Agenda Kerkdiensten Jeugdwerk ANBI Contact

Welkom!

Van harte welkom op de website van de Protestantse Ichtuskerk van Stad aan 't Haringvliet, een dorp dat deel uitmaakt van de gemeente Goeree-Overflakkee. Onze kerk behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland en telt ongeveer 200 leden. Met deze kleine groep mensen proberen we kerk van de Heer te zijn. Sinds 1905 vinden de kerkdiensten plaats in ons kerkgebouw aan de Kerkstraat 2. Een ieder is vrijblijvend uitgenodigd deze diensten eens bij te wonen, U bent van harte welkom! Voor andere activiteiten en verenigingswerk maken wij gebruik van ons verenigingsgebouw 't Anker, direct naast de kerk.Deze site wil u informeren over de activiteiten die er worden georganiseerd, de opbouw van de gemeente en bij wie u terecht kunt voor informatie. Kijk gerust eens rond en aarzel niet contact op te nemen als u vragen heeft!

Erediensten

Iedere zondagochtend wordt om 10:00 uur in ons kerkgebouw een eredienst gehouden. Tijdens deze dienst is er kindernevendienst voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar. Het Heilig Avondmaal wordt viermaal per jaar aan tafel gevierd. Eenmaal per jaar wordt er een jeugddienst gehouden die door de IK-oudergroep worden voorbereid. In samenwerking met de Nederlands Hervormde Gemeente ter plaatse, tevens behorend tot de Protestantse kerk in Nederland, worden in de kerstdagen twee gezamenlijke bijeenkomsten georganiseerd, een kerstzangviering en een evangelisatieviering. Tijdens de kerkdiensten wordt gebruik gemaakt van de Nieuwe Bijbel Vertaling van 2004. En gezongen uit het Liedboek zingen en bidden in huis en kerk (2013).

Kindernevendienst

Kinderen van 4 tot 12 jaar vertrekken iedere zondagmorgen naar hun eigen dienst. Daar horen ze het bijbelverhaal dat die week aan de beurt is. Daarna is er een verwerking in de vorm van een knutselopdracht, lied of spel. Tijdens Advent en/of in de Veertigdagentijd werken de kinderen aan een project. Ook de gemeente wordt hierbij betrokken d.m.v. uitleg door de leiding. De leiding bestaat uit: Lily de Bruyn - van Belzen
Gerda Arensman - van Rossum
Jolanda van der Hoek - Looij

Kerktelefoon

De kerktelefoon werkt op de normale telefoonaansluiting, dus kan overal geplaatst worden. Ook is het mogelijk de diensten digitaal op een usb-stick aangeleverd te krijgen. Elke dienst wordt ook nog opgenomen op een cassettebandje, dus er hoeft geen dienst gemist te worden. Ook voor tijdelijk gebruik kan er een ontvanger geplaatst worden. Voor al deze zaken kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de diaconie.
Contactpersoon:
Remko Bakelaar
Jan van Halfwassenaerstraat 1
3243 AS Stad aan 't Haringvliet

Hierbij een link naar ons youtube-kanaal met kerkdiensten: Youtube channel

Protocollen

Vanaf zondag 5 juli willen we weer erediensten gaan houden met maximaal 100 personen. Om dit in goede banen te leiden zijn er een aantal aandachtspunten/ richtlijnen waarvan we u in dit Kompas op de hoogte brengen. Het gebruik van de kerk is gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM en op die van de landelijke kerk PKN. De basisregels die voor eenieder van ons gelden zijn:

Verder moet u rekening houden met de volgende afspraken.

Bij het binnenkomen van de kerk:

Bij het verlaten van de kerk wordt de volgorde als volgt:

Ook hier geldt te allen tijde, houdt voldoende afstand.


Omdat we als kerkenraad niet goed in kunnen schatten hoeveel mensen naar onze kerk zullen komen, willen we u vragen om zich vooraf aan te melden als u van plan bent om op zondag te komen. U dient zich dan voor vrijdag 20.00 uur aan te melden bij de scriba of bij Margreet van Seters. Doet u dit niet dan loopt u de kans bij de deur teruggestuurd te worden.
Laten we zorgen dat alles volgens de regels verloopt, want een uitbraak in onze kerk legt de diensten compleet stil, dus ook de livestream.
Namens de kerkenraad hopen wij u weer te kunnen ontvangen tijdens de erediensten.